เวอร์ชันเต็ม: [-- ธ.ก.ส. รับเยอะ รับสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน  140 อัตรา รีบเลย --]

แจกแนวข้อสอบ -> ข่าวสารการสอบงานราชการ -> ธ.ก.ส. รับเยอะ รับสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน  140 อัตรา รีบเลย [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2015-06-11 23:18

ธ.ก.ส. รับเยอะ รับสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน  140 อัตรา รีบเลย

ด่วน! ข่าวดี ธ.ก.ส. รับเยอะ 140 อัตรา สมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22มิ.ย.-22ต.ค.2558


กำหนดการยื่นความประสงค์สมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


ช่วงที่ 1 ฝึกงานระหว่าง เดือน สิงหาคม 2558 - พฤศจิกายน 2558
 *เปิดรับยื่นความประสงค์ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2558 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ช่วงที่ 1 (ส.ค.-พ.ย.)


สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่ต้องการ

1) คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีและสารสนเทศ 17 อัตรา
2) เศรษฐศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา
3) บริหารธุรกิจ (การตลาด) จำนวน 4 อัตรา
4) บัญชี จำนวน 2 อัตรา
5) บริหารธุรกิจ จำนวน 8 อัตรา
6) เกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
7) นิเทศศาสตร์/สื่อสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
8) การเงินการธนาคาร จำนวน 2 อัตรา
9) การจัดการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
10) ภาษาอังกฤษ (อักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปะศาสตร์) -
11) ภาษาไทย (อักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปะศาสตร์) -
12) บรรณารักษศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
13) วิจัยและสถิติ(วิทยาศาสตร์) จำนวน 3 อัตรา
14) ภูมิสารสนเทศ (GIS) จำนวน 1 อัตรา
15) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา
16) บริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา
17) นิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
18) สถาปัตยกรรม/มัณฑนศิลป์ จำนวน 4 อัตรา
19) วิศวกรรมโยธา/ช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา
2) การโรงแรม/การท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
รวม จำนวนที่เปิดรับ  70 อัตราช่วงที่ 2 ฝึกงานระหว่าง เดือน ธันวาคม 2558 – เมษายน 2559
 *เปิดรับยื่นความประสงค์ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2558 - วันที่ 22 ตุลาคม 2558

ช่วงที่ 2 (ธ.ค.-เม.ย.)

สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่ต้องการ
1) คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 19 อัตรา
2) เศรษฐศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา
3) บริหารธุรกิจ (การตลาด) จำนวน 3 อัตรา
4) บัญชี จำนวน 2 อัตรา
5) บริหารธุรกิจ จำนวน 7 อัตรา
6) เกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
7) นิเทศศาสตร์/สื่อสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
8) การเงินการธนาคาร จำนวน 2 อัตรา
9) การจัดการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
10) ภาษาอังกฤษ (อักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปะศาสตร์) -
11) ภาษาไทย (อักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปะศาสตร์) -
12) บรรณารักษศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
13) วิจัยและสถิติ(วิทยาศาสตร์) จำนวน 3 อัตรา
14) ภูมิสารสนเทศ (GIS) จำนวน 1 อัตรา
15) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา
16) บริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา
17) นิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
18) สถาปัตยกรรม/มัณฑนศิลป์ จำนวน 4 อัตรา
19) วิศวกรรมโยธา/ช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา
20) การโรงแรม/การท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

รวม จำนวนที่เปิดรับ 70 อัตรา
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึกงาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้ทางสถาบันทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานกับหน่วยงาน
เรียน... ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. Download ใบสมัครจาก [url]www.baac.or.th[/url] กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ให้ครบถ้วน พร้อมนำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสถาบันการศึกษา รวมทั้งเอกสารแนบ

   1. ประวัติย่อ
   2. Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์
   3. สำเนาใบประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
   3. ส่งไปรษณีย์มายัง
    กลุ่มงานทุนการศึกษา (นักศึกษาฝึกงาน) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ชั้น 1)
    อาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ (นางเลิ้ง)
    ที่อยู่ เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

      เพื่อใช้ในการพิจารณา

4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณกุญชรี ผสารพจน์ โทรศัพท์หมายเลข 0-280-0180 ต่อ 3184
คุณทศพล ปาริยพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0-280-0180 ต่อ 3184


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ :: ฟล์แนบ
เวอร์ชันเต็ม: [-- ธ.ก.ส. รับเยอะ รับสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน  140 อัตรา รีบเลย --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.082047 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us