เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 พนักงาน อบต. เทศบาล --]

คู่มือสอบ หนังสือเตรียมสอบ งานราชการ  รับสมัครงาน สอบตำรวจ กพ. อบต.สอบภาค ก สอบภาค ข  รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต.สอบภาค ก สอบภาค ข  รัฐวิสาหกิจ -> ท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. -> แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 พนักงาน อบต. เทศบาล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-11-07 14:02

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 พนักงาน อบต. เทศบาล

ที่เคยไปสอบมานะคับรายละเอียด
1-50 ข้อเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี

1. CIA เป็นคำย่อมาจาก Certified Internal Auditor มาตรฐานการทำงานให้สูงทัดเทียมระดับสากล
2. CPA มาตรฐานการสอบบัญชีบุคคล
3. Impact testing ผลกระทบเกี่ยวกับการทดสอบเครื่องมือ-เทคโนโลยี
4. Substantive testing รึป่าวไม่แน่ใจ  เกี่ยวกับการทดสอบมีอยู่จริง
5. ข้อใดไม่ใช่จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน..
6. ข้อมูลภูมิหลัง..
7. No Reliance..ขาดความน่าเชื่อมั่น-เชื่อถือ
8. ตรวจสอบเอกสารยังไม่แล้วเสร็จเก็นใน..แฟ้มปัจจุบัน
9. การเก็บรักษากระดาษทำการ..แฟ้มถาวร
10.คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท..
11.ข้อแตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้ตรวจสอบภายใน
12.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร..พิสูนจ์ความถูกต้อง
13.การปิดประชุมตรวจสอบภายใน..

จำหน่ายข้อสอบกรมส่งเสริมทุกตำแหน่งครับ  

(เราทำเป็นไฟล์ที่มีเนื้อหาใหม่อัพเดทตลอด  )

ราคาเพียง 399 บาทครับ  รายละเอียดประกอบด้วย 

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์  ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา

- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  _500 ข้อ

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล  ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  
         

เข้าดูเว็บ  http://www.testthai.net
ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการCOSO : การบริหารความเสี่ยงกับการเพิ่มคุณค่าองค์กร

COSO เป็นคำย่อจาก Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
คณะทำงานประกอบด้วยสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง คือ
1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
2. American Accounting Association (AAA)
3. Financial Executives Institute (FEI)
4. Institute of Internal Auditors (IIA)
5. Institute of Management Accountants (IMA)


ประเทศไทยเริ่มให้มีการตรวจสอบภายในปี พศ.
2512 2522 2532 2542

พ.ศ.2532  ผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

ข้อ 51-100 นอกเหนือคำบรรยาย ออกไปซะทั่ว
-รางวัลโนเบลของประเทศสวีเดน เทียบในไทย..
-SME คือ
-หนี้นอกระบบ.. ยืมง่าย จ่ายยาก ทวงโหด
-นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ เป็นโฆษกพรรค..เพื่อไทย
-ข้อใดเป็นทฤษฎีของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์..  ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
-การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองต่อครั้ง.. 100 200 500 1000 (ถ้าถามขั้นต่ำที่จะบริจาคก็พอจะตอบได้)
-ในคดีฉ้อโกงที่ดินในโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ..วัฒนา อัศวเหม
-สส 480 สว 150
-รัฐสภา 630
-ตำแหน่งสูงสุดของศาสนา..จุฬาราชมนตรี
-อบจ. ภาษีธุรกิจเฉพา
-อบจ. ค่าภาคหลวงแร่
-คนต่างด้าว.. เพื่อจนจีน
-กรรมการตรวจรับ..
-การแบ่งส่วนราชการในกระทรวง..
-ผู้แทนคณะกรรมการมาจาก อบจ..
-ข้อใดไม่ใช่การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต..
-การทำสัญญาค่าปรับ 0.01-0.20


คดีอาญา คือ
1.เอกชนฟ้องร้องกัน
2.รัฐบาลฟ้องร้องกัน
3.รัฐบาลฟ้องร้องประชาชน
4.ประชาชนฟ้องร้องรัฐบาล

คดีอาญา หมายถึง คดีที่เกี่ยวกับความผิดและมีโทษซึ่งกำหนดไว้ในประมวญกฎหมายอาญาและ กฎหมายอื่น ๆเช่นพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีโทษทางอาญา  เช่นความผิดตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน พระราชบัญญัติจราจรทางบก เป็นต้น ซึ่งโทษ
ทางอาญานั้นมีอยู่ ๕  ประการด้วยกันคือ ประหารชีวิต  จำคุก กักขังปรับ และริบทรัพย์สิน และประเภท ของคดีอาญา นั้นแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือคดีอาญาแผ่นดินหรือคดีอาญา
ที่ยอมความไม่ได้เช่น คดีฆ่าคนตายหรือคดีลักทรัพย์ และคดีอาญา อีกประเภทหนึ่ง
คือคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดต่อส่วนตัว หรือคดีอาญาที่สามารถยอมความกันได้ เช่น คดียักยอกทรัพย์ เป็นต้น
.. แล้วจะตอบข้อไหนเนี่ย


1. 3 E Audit คือ
2. เลขที่กระดาษทำการใส่ไว้ที่ใด  มุมบนขวา  มุมบนซ่าย มุมล่างขวา มุมล่างซ้าย
3. การประเมินการควบคุมภายในด้วยตัวเองคือ  CSR  CSA  CPA
4. การตรวจสอบกรณีพิเศษ คือ
5. รูปสัญลักษณ์ 3 เหลี่ยมคือ
6. รูปสัญลักษณ์ 5 เหลี่ยม คือ
7. ปัจจัยเสริมความสำเร็จของรายการตรวจสอบภายในคือ
8.ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการตรวจสอบภายใน
และอีกมากมายที่จำได้แต่ตอบไม่ได้  ถ้าคุณ pk napet  ตอบได้ ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ
  มือใหม่ตรวจสอบภายในคะ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เรียกว่า SET INDEX (น่าจะตอบข้อนี้ อ่ะนะ ไม่แน่ใจ)

วันสะบาโต (ภาษาอังกฤษ: Sabbath) เป็นวันสำคัญทางศาสนายิว และศาสนาคริสต์บางคณะนิกาย สะบาโต มาจากภาษาฮีบรู "ซับบาธ" แปลว่า "พัก" พระเจ้าทรงสร้างโลก เว้นและพักวันที่ 7 เพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ถือเป็นวันบริสุทธิ์ห้ามทำกิจกรรมใดๆ ทุกอย่างได้ถือว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อน เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้ทำกิจกรรมที่เป็นกุศล เช่น การสวดมนต์อธิษฐานภาวนาการอ่านพระคัมภีร์ และขอบคุณพระเจ้า

-3 E Audit คือ การปฏิบัติงานและขอบเขต Economy Efficiency Effective เพื่อ.. ประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
-เลขที่กระดาษทำการใส่ไว้ที่ใด  มุมบนขวา  (ไม่แน่ใจว่าตอบข้อนี้ไหม)
-การตรวจสอบกรณีพิเศษ คือ.. การได้รับมอบห มายให้ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งก็ตามที่นอกเหนือไปจากงานปกติที่กระทำอยู่ เช่น การตรวจสอบ กรณียักยอกเงิน หรือทรัพย์สิน การตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจสอบกรณีการทุจริต เป็นต้น
-รูปสัญลักษณ์ 3 เหลี่ยมคือ เริ่มต้น.. รึป่าว
-ปัจจัยเสริมความสำเร็จของรายการตรวจสอบภายในคือ  ความสำคัญและมีคุณค่า  แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม  ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับเข้าใจและปฏิบัติ  หลักการเขียนรายงานที่ดี  ผู้สอบเตรียมหลักฐานอ้างอิงและตอบข้อซักถาม
เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 พนักงาน อบต. เทศบาล --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.070582 second(s),query:1 Gzip enabled