ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
admin ออนไลน์
UID: No.1
โพส: 1155 (4)
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
1155
978
32
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2015-11-26

เปิดสอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558


แตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งที่รับสมัคร
จำนวน
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1.นักวิชาการมาตรฐาน
2.นักจัดการงานทั่วไป
5 อัตรา
8 อัตรา
-
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

วิธีการสมัครสอบ
วิธีการสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัครสอบ
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 3 ห้อง 314 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์http://www.tisi.go.th/ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 24  กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน/การคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ประกาศรับสมัครสอบ
รายละเอียด
เพิ่มเติม/ภาคผนวก
ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-

แนวข้อสอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทุกตำแหน่ง
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ 2551
แนวข้อสอบ การตรวจสอบและการรับรอง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเฉพาะตำปหน่งเลือกตามที่สอบ
1.นักวิชาการมาตรฐาน
2.นักจัดการงานทั่วไป

นใจสั่งซื้อมาที่ โทร 082-855-1615 Line ID : Panisara_test

-แบบไฟล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท(ได้รับภายในวันที่โอน) 

-แบบหนังสือ +MP3 ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ ราคา 679 บาท (รวมค่าจัดส่งเเล้ว) 


ชำระค่าสินค้าและบริการ 
-ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 ปาณิสรา พระกาย ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4  ปาณิสรา พระกาย ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น


โอนเงินแล้วแจ้งทาง E-Mail / LINE / SMS

Line ID : Panisara_test หรือE-mail : panisara_1990@hotmail.com 


รูปภาพ: pp.jpg
admin ออนไลน์
UID: No.1
โพส: 1155 (4)
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
1155
978
32
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2015-11-26
1.      สมอ. คืออะไร
ก.       สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข.       สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม
ค.       สำนักงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ง.       สำนักงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตอบ  ก. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.      สมอ. ทำหน้าที่อะไร
ก.       กำหนดมาตรฐาน
ข.       รับรองผลิตภัณฑ์และระบบการจัดการตามมาตรฐานที่ สมอ. กำหนด
ค.       รับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ
ง.       ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
3.      หน่วยงานที่ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรอง และจดทะเบียน คือ
ก.       หน่วยตรวจสอบ                                                          ข. หน่วยรับรองระบบงาน
ค.   หน่วยตรวจสอบและรับรอง                       ง. หน่วยทดสอบ
ตอบ  ค.   หน่วยตรวจสอบและรับรอง

4.      หน่วยตรวจสอบและรับรอง มีชื่อย่อว่าอะไร
ก.       AB                                                                                  ข. CAB
ค.   BCA                                                                                ง.  BA
ตอบ  ข. CAB   ย่อมาจาก  Conformity Assessment Body
5.      หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจสอบและรับรองคือข้อใด
ก.       หน่วยตรวจสอบ                                                          ข. หน่วยรับรองระบบงาน
ค.   หน่วยตรวจสอบและรับรอง                       ง. หน่วยทดสอบ
ตอบ  ข. หน่วยรับรองระบบงาน
6.      หน่วยรับรองระบบงานมีชื่อย่อว่าอะไร
ก.       AB                                                                                  ข. CAB
ค.   BCA                                                                                ง.  BA
ตอบ   ก. AB  ย่อมาจาก      Accreditation  Body
7.      CASCO   คืออะไร
ก.       คณะกรรมการด้านประเทศกำลังพัฒนา
ข.       คณะกรรมการด้านนโยบายผู้บริโภค
ค.       คณะกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรอง
ง.       ไม่มีข้อถูก
ตอบ  ค. คณะกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรอง
8.      ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทหน้าที่ของ  CASCO
ก.       ศึกษาวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ และระบบการจัดการ ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ข.       จัดทำข้อแนะนำหรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ การทดสอบ การตรวจ การรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ
ค.       ส่งเสริมการยอมรับร่วมและการยอมรับระบบการตรวจสอบและรับรองในประเทศและภูมิภาคต่างๆ และการใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบ การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมิน
ง.       การจัดทำ ร่างมาตรฐานเพื่อใช้ในการทดสอบ การตรวจ การรับรองผลิตภัณฑ์
ตอบ   ง. การจัดทำ ร่างมาตรฐานเพื่อใช้ในการทดสอบ การตรวจ การรับรองผลิตภัณฑ์9.      ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการด้านการตรวจสอบและรับรอง
ก.       จัดทำมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศ
ข.       พิจารณาให้ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของ ISO/CASCO
ค.       ศึกษาข้อปัญหาด้านวิชาการและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง  ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ง.       ปฏิบัติงานทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)
ตอบ    ค. ศึกษาข้อปัญหาด้านวิชาการและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง  ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด
10.  การตรวจสอบและรับรอง – หลักการพื้นฐานของการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  อยู่ในมาตรฐาน มอก. เลขที่เท่าใด
ก.       มอก.17021 – 2550                                                      ข. มอก. 5067 – 2549        
ค.   มอก.5066 – 2542                                                         ง. มอก.17040 – 2549
ตอบ  ข. มอก. 5067 – 2549
11.  การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ประกอบด้วยการดำเนินการใด
ก.       การตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต
ข.       การตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต
ค.       การตรวจสอบการยื่นคำขอใบอนุญาต
ง.       ถูกเฉพาะ ก  และ  ข
ตอบ   ง. ถูกเฉพาะ ก  และ  ข
12.  ข้อใด ไม่ใช่ หลักการทางเทคนิคการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ.
ก.       ผลิตภัณฑ์ได้รับใบรับรองคุณภาพและราคาถูก
ข.       ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด
ค.       ผู้ผลิตมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ
ง.       เป็นหลักการทางเทคนิคการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ทุกข้อ

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
1+1=? [คำตอบคือ : สอง] คำตอบคือ:สอง
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้