ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน ช่างเชื่อม ช่างประกอบ 212 อัตรา ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558
admin ออนไลน์
UID: No.1
โพส: 1023 (4)
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
1859
1640
52
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2016-02-11

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน ช่างเชื่อม ช่างประกอบ 212 อัตรา ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558


กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒๑๒ คน คือ ตำแหน่งช่างเชื่อม จำนวน ๙๓ คน และตำแหน่งช่างประกอบ จำนวน ๑๑๙ คน สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ท่อ และหม้อไอน้ำทนแรงดันสูงขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ 

ตำแหน่งช่างเชื่อม จำนวน ๙๓ คน
ตำแหน่งช่างประกอบ จำนวน ๑๑๙ คน 
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๒ คน 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๑,๕๐๐ เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ ๒๒,๖๐๐ บาท
 

คุณสมบัติเบื้องต้น 
เป็นเพศชาย อายุ ๒๐-๔๕ ปี 
ช่าง เชื่อมต้องมีประสบการณ์เชื่อมท่อ หรือหม้อไอน้ำโลหะแรงดันสูง มีความสามารถด้านการเชื่อมระดับ ๓G ขึ้นไป สำหรับตำแหน่งช่างประกอบต้องมีประสบการณ์ในการประกอบท่อ หรือถังโลหะ ทนแรงดันสูง สามารถเขียน/อ่านแบบงานประกอบ รวมถึงตัดและประกอบโครงโลหะได้ ระยะเวลาการจ้าง ๑-๓ ปี คนหางานรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปไต้หวัน ค่าที่พัก และค่าอาหารไม่เกิน ๒,๕๐๐ เหรียญไต้หวันต่อเดือน มีเงินรางวัลการทำงานตามระเบียบจะจ่ายเดือนละ ๒๐๐ เหรียญไต้หวัน และรางวัลความขยันในเทศกาลแห่เรือมังกร และไหว้พระจันทร์คนละประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ เหรียญไต้หวัน คนหางานที่เดินทางไปทำงานกับนายจ้างครั้งแรก จะมีเงินรางวัลจำนวน ๙,๕๐๐ เหรียญไต้หวัน ซึ่งจะจ่ายให้ในเดือนถัดไป แต่หากยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดจะต้องคืนเงินดังกล่าว โดยนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับประเทศไทย เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง

   หลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาขึ้นทะเบียนทหาร (สด.๘ สด.๙ หรือสด.๔๓) รูปถ่าย ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) คนหางานใดสนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ หรือสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ ชั้น ๑๐ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ กลุ่มงานการไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๑๐๓๔ หรือ เว็บไซต์ [url]www.overseas.doe.go.th[/url] หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ 
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
ถาม/ตอบ
1+1=? [คำตอบคือ : สอง] คำตอบคือ:สอง
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้