ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 5625เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

รวมแนวข้อสอบ อปท.นายช่างเขียนแบบ (ท้องถิ่น/อบต.)

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
รวมแนวข้อสอบ อปท.นายช่างเขียนแบบ (ท้องถิ่น/อบต.)
1. 
คำสั่งใดที่ใช้ในการตั้งค่ากระดาษเขียนแบบ
ก. 
UNITS                                                                              ข.  LIMITS
ค.  GRID                                                                                ง.  SNAP

        2. การย่อขยายมุมมองโดยใช้เมาส์ปุ่มใด
ก. 
Right                                                                                  ข.  Left
ค.  Target                                                                                ง.  Scroll

        3. คำสั่งใดใช้เขียนเส้นตรง  เส้นโค้งและกำหนดความหนาของเส้นใด
ก. 
Polygon                                                                            ข.  Line
ค.  Polyline                                                                           ง.  ARC

        4. ข้อใดเป็นการใช้คำสั่งแบบ Popup  ของโปรแกรม AutoCAD
ก.  คลิกไอคอน                                                                      ข.  คลิกเมนู
ค.  คลิกเมาส์ขวา                                                                  ง.  พิมพ์คำสั่งในช่อง
Command

        5. คำสั่งใดใช้ดึงข้อมูล  Block  ออกมาใช้งาน
ก. 
Wblock                                                                             ข.  Move
ค.  Rotate                                                                                ง.  Insert

        6. ข้อใดไม่ใช่การสร้างชิ้นงาน 3D  ของ  Auto Cad
ก.  Wireframe                                                                        ข.  Sketch
ค.  Surface                                                                             ง.  Solid

        7. การกำหนดระบบพิกัด  X,Y,Z  เรียกว่าระบบพิกัดใด
ก. 
CWS                                                                                  ข.  WCS
ค.  UCS                                                                                   ง.  CUS

        8. ข้อใดไม่ใช่มุมมอง 3D  แบบไอโซเมตริก
ก. 
SW Isometric                                                                  ข.SE Isometric
ค.
NE Isometric                                                                    ง.  NS Isometric

        9. กลุ่มคำสั่ง  3D orbit  มีไว้เพื่ออะไร
ก.  ปรับเปลี่ยนมุมมองชิ้นงาน 
3D                                   ข.  ปรับเปลี่ยนระบบ  UCS
ค.  ปรับเปลี่ยนมุมมองชิ้นงาน2D                                     ง.  ปรับเปลี่ยนระบบ  WCS

        10. ข้อใดเป็นการสร้างชิ้นงาน 3D แบบโครงลวด
ก. 
Wireframe  Modeling                                                    ข.  Surface  Modeling
ค.  Solid  Modeling                                                               ง.  ถูกทุกข้อ


แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ  ระดับ 1-2 ท้องถิ่น อปท

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบแนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ

    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
- ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 871-2-15489-7  สาขาเซนทรัลพลาซา ขอนแก่น  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ
- ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.+แจ้งอีเมลที่จะให้ส่งข้อสอบไปให้ครับ
            แจ้งเมลโดยการ ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com
 
เข้าดูเว็บ  http://www.testthai.net/read.php?tid=6549
ข้อสอบออกบ่อยครับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้