ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 1133เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

รวมแนวข้อสอบ อบต สันป่าตอง,เปิดสอบ 11-31 มค.56

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
รวมแนวข้อสอบ อบต สันป่าตอง,องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดสอบ 11-31 มค.56


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

จำหน่ายแนวข้อสอบ อบต สันป่าตอง  ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ อัพเดท  ลับสุดยอด
ภาค ก วิชาความสามารถในการศึกษา
-  แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล
-  แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
-  ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
-  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  ข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ภาค ข เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
ระดับ 1
  - เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน   
  - ช่างไฟฟ้า
ระดับ 2
  - เจ้าพนักงานธุรการ                      
  - เจ้าพนักงานพัสดุ                        
  - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี         
  - นายช่างโยธา    
ระดับ 3
  - นักวิชาการจัดเก็บรายได้    
       

+ วิธีการสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ

    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
- ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 871-2-15489-7  สาขาเซนทรัลพลาซา ขอนแก่น  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ
- ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com

เข้าดูเว็บ http://www.testthai.net/read.php?tid=6520
ลับสุดยอด  ออกชัวร์ๆๆ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
ระดับ 1
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน    1 อัตรา
ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

ระดับ 2
เจ้าพนักงานธุรการ                       1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ                         1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี          1 อัตรา
นายช่างโยธา                              1 อัตรา

ระดับ 3
นักวิชาการจัดเก็บรายได้               1 อัตรา

สมัครได้ที่
อบต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ตั้งแต่วันที่   11 - 31   มกราคม 2556
รายละเอียดเพิ่มเติมที่   www.sanpatongmk.org    
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
รายละเอียดเพิ่มเติมที่   www.sanpatongmk.org    

ประกาศฯ
http://www.sanpatongmk.org/prakass.html

ผนวก ก
http://www.sanpatongmk.org/bhanouk%20g.html

ผนวก ข
http://www.sanpatongmk.org/bhanouk%20k.html

หนังสือรับรองฯ
http://www.sanpatongmk.org/in.html
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้