ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 3902เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 อบต เทศบาล ท้องถิ่น

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
— ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-09-15) —
1.การพัฒนาชุมชนเป็นโครงการ หมายความว่า?
   -โครงการที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยคนในชุมชน
2.การพัฒนาชุมชนเป็นขบวนการ หมายความว่า?
   -เป็นการเน้นการพัฒนาแบบมีแบบแผน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ
3.การพัฒนาชุมชน คือ?
   - การสร้างชุมชนให้เจริญโดยอาศัยกำลังความสามารถของประชาชน และความช่วยเหลือของรัฐร่วมกัน
4. ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนคือ
   -เชื่อว่าคนมีความสามารถและความต้องการปรับปรุงตนเอง
   -เชื่อว่าคนมีความสามารถที่จะปรับปรุงตนเองหากเขามีโอกาส
   -เชื่อว่าคนมีความสามารถที่จะปรับปรุงตนเองด้วยตัวเขาเอง หากมีการเรียนรู้
5.ข้อใดมิใช่การจัดการชุมชนที่ดี
   -ความคิดที่แตกต่าง

จำหน่ายข้อสอบกรมส่งเสริมทุกตำแหน่งครับ  

(เราทำเป็นไฟล์ที่มีเนื้อหาใหม่อัพเดทตลอด  )

ราคาเพียง 399 บาทครับ

 รายละเอียดประกอบด้วย 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์  ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา

- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  _500 ข้อ

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล  ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  
         

เข้าดูเว็บ  http://www.testthai.net
ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ
6. ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายของการพัฒนาชนบทกับการพัฒนาชุมชน?
   -การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นคนยากจน การพัฒนาชุมชนเน้นพัฒนาคนในชุมชน
7. ความแตกต่างของการมุ่งเน้นพัฒนาระหว่างการพัฒนาชนบทกับการพัฒนาชุมชนคือ
   -การพัฒนาชนบทมุ่งเน้นเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาคน
8.มาตรฐานคุณภาพฃีวิตชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนเพราะ
   -ชาวบ้านใช้มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่คอยยึดถือเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการพัฒนาหรือไม่
9.การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพทั้งหมดหมายถึง
   -วิวัฒนาการ
10.การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเห็นผลทันตาหรือเห็นผลระยะสั้น มักเเปลี่ยนไปจากเดิมมาก หรือเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง คือ
   -การปฏิวัติ
11.  การพัฒนาชุมชน หมายถึง
   -การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. คำว่า ชุมชน ตามความหมายของการพัฒนาชุมชน หมายถึง
   -ท้องถิ่น
13.เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด ทฤษฏี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่สุด
   -ขบวนการ
14. ที่กล่าวกันว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น คำว่า จิตใจ หมายถึง?
   -พฤติกรรม ค่านิยม ทัศนคติ
15. หลักธรรมที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน?
    -อัตตาหิ อัตโน นาโถ
16. งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะ ที่เป็นขบวนการให้การศึกษานั้น หมายถึง
   -การศึกษานอกระบบโรงเรียน
17. ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน หมายถึง
   - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือกรรมการชุมชน
18. ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของชุมชนแออัดคือ
   -ยาเสพติด
19. คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชน เป็นอย่างไร
   -มีความรู้ความสามารถดีจนเป็นที่ยอมรับทั่วไป
20.การสำรวจเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องการได้ข้อมูลอะไรสำคัญที่สุด
   -จำนวนและประเภทประชากร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล อปท.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แยกเป็นแต่ละตำแหน่ง
แนวข้อสอบ
  ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
                    ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-1514162
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 417-1-66086-6 ธ.กรุงไทย บรบือ ออมทรัพย์ ชือนวพรรษ พิมวิเศษ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
1
เงิน
1
ความดี
0
เครดิต
0
จิตพิสัย
0
ดีมากเลยถ้าเต็มรูปแบบยิ่งดี
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้