ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ / บทบาท  ของ กรมการทหารช่าง
admin ออนไลน์
UID: No.1
โพส: 708
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
708
669
20
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2015-03-30

ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ / บทบาท  ของ กรมการทหารช่าง

นยามปกติ ทหารช่างจะเป็นทหารเหล่าหลักของกองทัพบก ที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกและรัฐบาล รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญในบทบาทในการช่วยพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ การรักษาความมั่นคงภายใน นอกจากนี้ ยังเป็นเหล่าที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

    การจัดตั้งหน่วยทหารช่างของกองทัพบก จะกระจายและครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยแบ่งตามระดับการบังคับบัญชา คือ หน่วยทหารช่าง ของกองพล หน่วยทหารช่างของกองทัพภาค หน่วยทหารช่างของกรมการทหารช่าง และหน่วยทหารช่างของกองทัพบก กรมการทหารช่าง เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก มีเจ้ากรมการทหารช่าง ชั้นยศ พลโท เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

    ภารกิจ : กรมการทหารช่าง มีภารกิจในการดำเนินการฝึกศึกษากำลังพลในเหล่าทหารช่าง วิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์สายช่าง กำหนดหลักนิยมของเหล่าทหารช่าง ส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายช่าง และการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคต่างๆตามที่ได้รับมอบ

    กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ รักษาสันติภาพ ไทย-ดาร์ฟูร์