ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 1999เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0

1.     ข้อใดที่ไม่ใช่พัฒนาการ

        ก.    พูดได้ 2-3 คำ                                                                        ข.    ฟันกรามซี่แรกเริ่มขึ้น

        ค.    บอกชื่อแม่สีได้ถูกต้อง                                                        ง.     ป้อนอาหารตัวเองได้ดี

        ตอบ  ค.  บอกชื่อแม่สีได้ถูกต้อง

2.     ของเล่นชนิดใดที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่ม

        ก.    ตุ๊กตา                                                                                      ข.    ภาพการ์ตูน

        ค.    ปืนเด็กเล่น                                                                            ง.     บล็อกไม้รูปต่างๆ

        ตอบ  ง.  บล็อกไม้รูปต่างๆ

3.     Down’s syndrome  เกิดความผิดปกติของโครโมโซม คู่ที่เท่าใด

        ก.    คู่ที่ 21                                                                                     ข.    คู่ที่ 18

        ค.    คู่ที่ 17                                                                                     ง.     คู่ที่ 13

        ตอบ  ก. คู่ที่ 21

4.     เด็กอายุ 6 เดือน ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย ควรได้รับการฉีด

        ก.    OPV DOT                                                                            ข.    OPV DT

        ค.    BCG                                                                                       ง.     BCG OPV DPT          

        ตอบ  ง.  BCG OPV DPT 

5.     โดยทั่วไปแล้วเด็กจะเลิกถ่ายอุจจาระเลอะเทอะเมื่ออายุประมาณเท่าใด

        ก.    1 ปี                                                                                          ข.    2 ปี

        ค.    3 ปี                                                                                          ง.     4 ปี 

        ตอบ  ข.  2 ปี

6.     การลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กวัยก่อนเรียน ยกเว้นข้อใด

        ก.    อย่าใช้คำว่า อย่า                                                               ข.    เรียนรู้โดยให้ตัวอย่างเปรียบเทียบ

        ค.    บอกเด็กว่าจะถูกลงโทษ ถ้าทำในครั้งต่อไป                   ง.     สอนให้จำพฤติกรรมที่เหมาะสม

        ตอบ  ค.  บอกเด็กว่าจะถูกลงโทษ ถ้าทำในครั้งต่อไป

7.     เด็กที่ป่วยเป็นโรค Marusmus  มีอาการอย่างไร

        ก.    กล้ามเนื้อลีบ                                                                         ข.    ผอม บาง แห้ง

        ค.    ท้องเสีย                                                                                  ง.     หงุดหงิดง่าย

ตอบ  ก.  กล้ามเนื้อลีบ

 

8.     เด็ก 1 คน อายุ 5 ขวบ ไม่เคยได้รับ Vaccine  ใดมาก่อนเลย จะได้ Vac อย่างไร

        ก.    DTP , OPV                                                                           ข.    PT , OPV

        ค.   BCG , MRR                                                                           ง.    BCG , DPT , OPV

        ตอบ  ง.  BCG , DPT , OPV

9.     มารดาพาบุตรมารับ Vac DPT และ OPV แต่เด็กมีอาการไอ, ตัวร้อน, มีน้ำมูก ควรทำอย่างไร

        ก.    เช็ดตัวลดไข้และให้ Vac  ได้ตามปกติ                             ข.    ให้ยาลดไข้ ให้ Vac ตามปกติ

        ค.    ให้มารดาพาเด็กไปพบแพทย์ หายแล้วมาฉีด                 ง.     ให้มารดาพาไปพบแพทย์ฉีด Vac

        ตอบ  ค.  ให้มารดาพาเด็กไปพบแพทย์ หายแล้วมาฉีด

10.  ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของไตเรื้อรัง คือ

        ก.    Anemia                                                                                  ข.    Acute infection

        ค.    Neoplasma of kidrome                                                      ง.     Acute renal Failure

        ตอบ   

11. เด็ก 32 wk หลังคลอด 4 วัน อุณหภูมิ 36.9 oC, R = 50/min, ไอ, moming มีเสียงกระแทก

        ก.    Apnea                                                                                    ข.    Bronchopulmonary distress

        ค.    Aspyxia                                                                                 ง.     RDS              

        ตอบ  ข.  Bronchopulmonary distress

12.  การพยาบาลเด็กภาวะทุพโภชนาการ

        ก.    ให้ยาแก้ท้องร่วง                                                                  ข.    ให้สารน้ำและสารอาหารเพียงพอ          

ค.    ชั่งน้ำหนัก                                                                           

        ตอบ  ข.  ให้สารน้ำและสารอาหารเพียงพอ

13.  Nursing care ไอกรนที่สำคัญที่สุด

        ก.    วินิจฉัยให้เร็วที่สุด                                                              ข.    การให้ยาระงับไอ

        ค.    ให้ Antibiotic                                                                       ง.     ดูดนมผสม

    ตอบ  ก.  วินิจฉัยให้เร็วที่สุด

14.  เด็ก 3000 gm  เพดานโหว่ด้านซ้ายเล็กน้อย ให้นมอย่างไร (ปากแหว่งด้านซ้าย)

       ก.   ให้  lVF                                                                                    ข.    Drip medicine dropper

       ค.   ดูดนมแม่                                                                                  ง.     ดูดนมผสม
    ตอบ  ค.  ดูดนมแม่

15.  อาการที่บอกว่าเด็กมีภาวะหัวใจวายคือข้อใด

       ก.   ตับโต หัวใจโต บวม                                                              ข.    ตับโต เหนื่อยหอบ บวม

       ค.   วาดรูป                                                                                      ง.    ตับโต หัวใจโต หายใจเร็ว         

         ตอบ  ง.  ตับโต หัวใจโต หายใจเร็ว

16.      Rheumatic fever  มี  Criteria (major)  ยกเว้น

            ก.    Carditis                                                                              ข.    Chorea

            ค.    Polyarthis                                                                          ง.     Arthalgia      

            ตอบ  ง.  Arthalgia                                                                 

17.      ภาวะแทรกซ้อนเมื่ออุณหภูมิร่างกายทารกต่ำลงคือ

            ก.    ภาวะขาด O2  ในเลือด                                                    ข.    ภาวะน้ำตาลกลูโคสในเลือดต่ำ

            ค.    ภาวะความเป็นกรด                                                         ง.     ถูกทุกข้อ

            ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

18.      Neonatal hypoglycemia สภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำกว่า

            ก.    20 mg / 100 ml                                                                ข.    30 mg / 100 ml

            ค.    15 mg / 100 ml                                                                ง.     40 mg / 100 ml

            ตอบ  ก.  20 mg / 100 ml

19.      เด็ก 4 เดือน เป็น Pneumonia  พยาบาลจะทำอย่างไรให้บ้าง ยกเว้น

            ก.    PT                                                                                       ข.    Percussion

            ค.    Vibration                                                                           ง.     Cough

            ตอบ  ง.  Cough

20.      เด็กโรคหัวใจมีอาการ Anoxia Spell ทำอย่างไร (telalogy of Fallot)

            ก.    ให้เด็กทำท่า Knee chest                                                 ข.    นอนท่า High Fowler’s

            ค.    ให้นอนยกปลายเท้าสูง                                                  ง.     ให้นอนตะแคงขวา

            ตอบ  ก.  ให้เด็กทำท่า Knee chest

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยๆมากกว่า 3000 ข้อ 

ประกอบด้วย
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาลส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 083-1514162 
สามารถนำไปปริ้นหรืออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 417-1-66086-6ธ.กรุงไทย  สาขาบรบือ
 
ชื่อบัญชี นวพรรษ พิมวิเศษ  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pizzapizza2521@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุดโดยadmin2เมื่อ2012-06-24 13:30 ]
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้