ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 2745เข้าชม
  • 3ตอบกลับ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย

โพสต์
6
เงิน
6
ความดี
1
เครดิต
14
จิตพิสัย
0
— ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-11-17) —

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย


1. วันนี้อากาศเย็นจัด เพราะลมพัดแรง แต่อากาศไม่เย็น ฉะนั้น

อากาศอบอุ่น                                                     อากาศร้อน

. ลมพัดไม่แรง                                                     ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ . ลมพัดไม่แรง   

                จากสมมุติฐานที่ว่า 1. วันนี้อากาศเย็นจัด

                                                   2. เพราะลมพัดแรง

เมื่อสรุปว่าอากาศไม่เย็น แสดงว่าลมพัดไม่แรงเป็นลักษณะสมเหตุสมผลเป็นไปได้ที่โจทย์สรุปว่าอากาศไม่เย็น แสดงว่าอากาศไม่อบอุ่นและไม่ร้อน (อากาศไม่ร้อน) เพราะไม่มีในสมมุติฐาน เมื่อลมพัดแรงอากาศก็ต้องเย็นจัด 

2. ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่ไปดูหนัง แต่ฝนไม่ตก ฉะนั้น

ฉันจะอยู่บ้าน                                                   ฉันจะไปดูหนัง  

. ฉันจะไม่ไปดูหนัง                                          ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

                สมมุติฐานที่ว่า 1. วันนี้ฝนตกฉันจะไม่ไปดูหนัง  2. แต่ฝนไม่ตก

พิจารณาเหตุผลแต่ละข้อ ฉันจะอยู่บ้านในสมุติฐานไม่ระบุว่า ฉันจะอยู่บ้านหรือฉันไม่อยู่บ้านถ้าฝนไม่ตก มีแต่บอกว่าถ้าฝนตกจะไม่ไปดูหนัง แต่ไม่มีสมมุติฐานว่าถ้าฝนไม่ตก ฉันจะไปดูหนังหรือฉันจะไม่ไปดูหนัง

3. ดำสูงกว่าแดง แต่แดงสูงกว่าเขียว ฉะนั้น

ดำสูงกว่าแดง                                                    แดงเตี้ยกว่าดำ

เขียวสูงกว่าดำ                                                  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ดำสูงกว่าแดง

                จากสมมุติฐานที่ว่า 1. ดำสูงกว่าแดง  2. แต่แดงสูงกว่าเขียว

                                พิจารณาคำตอบ ในเมื่อดำสูงกว่าแดง แต่เขียวต่ำกว่าแดง เพราะแดงต่ำกว่าดำ

สรุปว่าดำสูงกว่าเขียว ดำสูงกว่าแดงอยู่แล้วและแดงก็สูงกว่าเขียว แสดงว่าเขียวเตี้ยที่สุด เตี้ยกว่าดำและแดง และที่สรุปว่า แดงเตี้ยกว่าดำ ก็ไม่ระบุในสมมุติฐานเช่นกัน คำตอบสุดท้าย คือ ดำสูงกว่าเขียวเป็นคำตอบที่ถูกต้อง 

4.  คนนับถือศาสนาใดๆ เลย จะเป็นคนเถื่อน สุดานับถือศาสนาอิสลาม ฉะนั้น

สุดาไม่ใช่คอมมิวนิสต์                                    สุดานิยมคอมมิวนิสต์

สุดาเป็นคนเถื่อน                                             ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

                จากสมมุติฐานที่ว่า 1. คนไม่นับถือศาสนาใดๆ เลยจะเป็นคนเถื่อน

                                                    2. สุดานับถือศาสนาอิสลาม

พิจารณาคำตอบแต่ละข้อ สุดาไม่ใช่คอมมิวนิสต์ หรือสุดานิยมคอมมิวนิสต์ ไม่มีระบุในสมมุตติที่ว่าสุดาเป็นคนเถื่อนก็เป็นได้   ผู้ไม่นับถือศาสนาจึงเป็นคนเถื่อนและที่ว่าสุดาไม่ใช้คนเถื่อนก็ไม่ระบุในสมมุติฐานว่าผู้นับถือศาสนาจะไม่ใช่คนเถื่อน สรุปข้อนี้ต้องตอบข้อ ง .  คือสรุปแน่นอนไม่ได้

5. คนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ำรวย คนร่ำรวยเป็นคนใจบุญ ฉะนั้น

คนร่ำรวยบางคนเป็นคนจีน                         คนจีนบางคนใจบุญ ฉะนั้น  

คนร่ำรวยบางคนใจบุญ                 ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ คนร่ำรวยบางคนเป็นคนจีน

                จากสมมุติฐานที่ว่า  1. คนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ำรวย

                                                    2. คนร่ำรวยเป็นคนใจบุญ

แสดงว่าคนจีนบางคนก็ไม่ร่ำรวย ที่ว่าคนร่ำรวยเป็นคนใจบุญ และยังมีคนร่ำรวย บางคนเป็นคนจีน ฉะนั้น สรุปได้ว่าคนจีนที่ร่ำรวยบางคนเป็นคนจีน ซึ่งตรงสมมุติฐานที่ว่าคนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ำรวย แต่ไม่ระบุว่าต้องเป็นคนใจบุญทุกคน 

6. สัตว์เลือดอุ่นเท่านั้นที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ช้างไม่ใช่สัตว์เลือดอุ่น ฉะนั้น

ช้างเป็นสัตว์บกที่โตที่สุด                                               ช้างเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

ช้างไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม                                          ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

                จากสมมุติฐานที่ว่า  1. สัตว์เลือดอุ่นเท่านั้นเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

2. ช้างไม่ใช่สัตว์เลือดอุ่นแต่ในสมมุติฐานไม่ระบุว่าช้างเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม หรือช้างไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและไม่ได้บอกว่าช้างเป็นสัตว์บกที่โตที่สุด และไม่ได้บอกว่าช้างฉลาดกว่าวัวและสมมุติฐานบอกชัดเจนว่า สัตว์เลือดอุ่นเท่านั้น จึงไม่ได้หมายถึงสัตว์เลือดไม่อุ่น  สรุปคำตอบข้อ ง ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

7. นกทุกชนิดบินได้ กระจอกเทศบินไม่ได้ฉะนั้น

นกกระจอกเทศไม่ใช่นก                                                กระจอกเทศเป็นชื่อนก

เดิมกระจอกเทศบินได้                                                    ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

                สมมุติฐานระบุไว้ว่า  1. นกทุกชนิดบินได้

                                                   2. กระจอกเทศบินไม่ได้

เมื่อพิจารณาจากข้อสรุป กนกกระจอกเทศไม่ใช่นก กับข้อ ข กระจอกเทศเป็นชื่อนก ไม่มีในสมมุติฐาน ถ้าสมมุติฐานบอกว่ากระจอกเทศเป็นนกชนิดหนึ่ง เช่นนี้กระจอกเทศก็จะบินได้ เมื่อเป็นไปตามสมมุติฐานข้อ กส่วนข้อ คในสรุปนั้นก็ไม่มีบอกไว้ในสมมุติฐาน ดังนั้น จึงสรุปตามข้อ งยังสรุปแน่นอนไม่ได้ ข้อ งจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้ออื่นไม่ใช่คำตอบ

8. นกทุกชนิดออกลูกเป็นไข่ก่อน กระจอกเทศออกลูกเป็นไข่เช่นกัน ฉะนั้น

กระจอกเทศเป็นนก                                                        กระจอกเทศบินไม่ได้

กระจอกเทศเป็นชื่อนก                                                   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

                สมมุติฐานที่ว่า  1. นกทุกชนิดออกลูกเป็นไข่ก่อน

                                            2. กระจอกเทศออกลูกเป็นไข่เช่นกัน

                เมื่อพิจารณาข้อสรุปจะได้ดังนี้ ถ้าสมมุติฐานระบุว่ากระจอกเทศเป็นนกชนิดหนึ่ง กระจอกเทศก็ออกลูกเป็นไข่ก่อน ซึ่งจะเป็นไปตามสมมุติฐาน ข้อ กข้อ ขและข้อ คไม่ระบุชัดในสมมุติฐาน จึงไม่ใช่ข้อสรุปที่ถูกต้อง

9. สัตว์ที่มีปีกทุกชนิดเรียกว่า สัตว์ปีก ไก่มีปีก ฉะนั้น

ไก่เป็นสัตว์เลี้ยง                                                               ไก่เป็นสัตว์ปีก

ไก้บินไม่ได้                                                                       ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ไก่เป็นสัตว์ปีก

                สมมุติฐานที่ระบุไว้ว่า  1. สัตว์ที่มีปีกทุกชนิดเรียกว่าสัตว์ปีก

                                                          2. ไก่มีปีก

ฉะนั้น จึงสรุปได้ชัดว่าไก่เป็นสัตว์ปีกตามข้อสรุปข้อ ข ส่วนข้อสรุปข้อ กข้อ คและข้อ งไม่จำเป็นต้องใช้ จึงไม่ใช่คำตอบ เพราะไม่ระบุไว้ในสมมุติฐาน ดังนั้น ข้อ ขจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

10. ถ้ารัฐบาลไม่ขึ้นภาษีฟุ่มเฟือย แดงซื้อโทรทัศน์ แดงไม่ซื้อโทรทัศน์ ฉะนั้น

แดงไม่ซื้อโทรทัศน์เพราะไม่มีเงิน                               โทรทัศน์ขาดตลาด

รัฐบาลขึ้นภาษีของฟุ่มเฟือย                                         ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ รัฐบาลขึ้นภาษีของฟุ่มเฟือย

                                จากสมมุติฐานที่ระบุไว้ว่า  1. ถ้ารัฐบาลไม่ขึ้นภาษีฟุ่มเฟือย

  2. แดงจะซื้อโทรทัศน์ แดงไม่ซื้อโทรทัศน์

จากสมมุติฐานที่สรุปว่า แดงไม่ซื้อโทรทัศน์ก็แสดงชัดว่ารัฐบาลได้ขึ้นภาษีฟุ่มเฟือยเพราะโทรทัศน์เป็นของฟุ่มเฟือย แดงจึงไม่ซื้อโทรทัศน์ สาเหตุจากข้อ คซึ่งสอดคล้องกับข้อสมมุติฐาน ข้อที่ กข้อ ขและข้อ งไม่ระบุในสมมุติฐาน สรุปข้อ คจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

11. มีเลขจำนวนหนึ่ง ซึ่งหารด้วยเลข ลงตัวพอดี ถ้า หารเลขจำนวนนั้นลงตัว ฉะนั้น

. x คือเลข 3                                                                          ทีค่ามากกว่า 3

.  มีค่าน้อยกว่า 3                                                             ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ง.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

                จากสมมุติฐานที่ระบุไว้ว่า  1. มีเลขจำนวนหนึ่ง ซึ่งหารด้วย ลงตัวพอดี

                                                                   2. ถ้า หารเลขจำนวนนั้นลงตัว

ข้อสรุป คือเลข เพราะ หารเลขจำนวนนั้นลงตัว จึงสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อ กส่วนข้ออื่นไม่ใช่คำตอบ

12. เลขสองหลัก หลักหน่วยเป็นเลข หลักสิบเป็นเลขคี่ เมื่อหารด้วย ลงตัวพอดี เลขนั้นคือ

เลข 33                                                                                เลข 39

เลข  35                                                                              ยังสรุปไม่ได้

ตอบข้อ เลข 33

                จากสมมุติฐานที่กำหนดไว้ว่า  1. เลขสองหลัก หลักหน่วยที่กำหนดไว้ว่า

                                                                       2. หารด้วย ลงตัวพอดี

สรุปข้อ กจะเข้ากับหลักเกณฑ์ในสมมุติฐานทั้งสองข้อ ส่วนข้อ ขและข้อ งไม่เข้าเกณฑ์ตามสมมุติฐาน สรุปข้อ กเป็นคำตอบที่ถูก ข้ออื่นไม่ใช่คำตอบ

13. ฉันรักแม่มากกว่าพี่รักแม่ พี่รักแม่มากกว่าน้องเล็กรักแม่ ฉะนั้น

ฉันรักแม่มากกว่าน้องเล็ก                                              พี่รักแม่มากกว่าน้องเล็ก

พี่รักแม่มากกว่าฉัน                                                         ยังสรุปไม่ได้

ตอบข้อ ฉันรักแม่มากกว่าน้องเล็ก

                จากสมมุติฐานที่ระบุไว้ว่า  1. ฉันรักแม่มากกว่าพี่รักแม่

                                                                   2. พี่รักแม่มากกว่าน้องเล็กรักแม่

พิจารณาจากข้อสรุปในคำตอบ ข้อ กแสดงว่าฉันรักแม่มากกว่าน้องเล็ก เพราะฉันรักแม่มากกว่าพี่รักแม่ เมื่อพี่รักแม่มกกกว่าน้องเล็ก ฉันก็จะรักแม่มากกว่าน้องเล็กด้วย เป็นไปตามสมมุติฐานทั้ง ข้อ ส่วนข้อ ขข้อ คไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานทั้ง ข้อรวมกัน ส่วนข้อ งจึงไม่จำเป็นต้องใช้ สรุปข้อ กจึงเป็นคำตอบถูกต้อง ส่วนข้ออื่นไม่ใช่คำตอบ                    

14. ตอนเช้าฝนตกหนัก อากาศเย็น พอบ่ายอากาศร้อน ฉะนั้น

                อากาศเย็นเพราะฝนตก                                                 .  อากาศร้อนเพราะฝนไม่ตก  

อากาศเย็นเพราะหน้าหนาว                                         ยังสรุปไม่ได้

ตอบข้อ ยังสรุปไม่ได้

                จากสมมุติฐานที่กำหนดไว้ว่า  1. ตอนเช้าฝนตกหนักอากาศเย็น

                                                                        2. พอบ่ายอากาศร้อน

พิจารณาจากข้อสรุปเมื่อฝนตกทำให้อากาศเย็น แต่ตอนบ่ายอากาศร้อน แต่ไม่มีข้อสมมุติฐานอากาศร้อน เพราะฝนไม่ตก ส่วนข้อ กข้อ ขและข้อ คไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานทั้ง ข้อ จึงไม่ใช้คำตอบ สรุปข้อ งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ส่วนข้ออื่นไม่ใช่คำตอบ

15. แดงเรียนเก่งกว่าดำ แต่ดำเรียนเก่งกว่าเขียว ฉะนั้น

ดำเก่งที่สุด                                                                         เขียวเก่งที่สุด

แดงเก่งกว่าเขียว                                                              ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ แดงเก่งกว่าเขียว

                จากสมมุติฐานที่กำหนดไว้ว่า  1. แดงเรียนเก่งกว่าดำ

                                                                   2. แต่ดำเรียนเก่งกว่าเขียว

พิจารณาข้อสรุปแดงต้องเรียนเก่งกว่าเขียว เพราะแดงเรียนเก่งกว่าดำและดำเรียนเก่งกว่าเขียว จึงสอดคล้องกับสมมุติฐาน ส่วนข้อ กและข้อ ขไม่สัมพันธ์ไม่มีในสมมุติฐาน และข้อ งไม่จำเป็นต้องใช้ สรุปข้อ คเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ข้ออื่นไม่ใช่คำตอบ

16. มาลีชอบมาลัย มาลัยชอบมะลิ ฉะนั้น

มาลีชอบมะลิ                                                                    มะลิชอบชอบมาลัย

มาลัยชอบมาลี                                                  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

                จากสมมุติฐานที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า  1. มาลีชอบมาลัย

                                                                                    2. มาลัยชอบมะลิ

พิจารณาข้อสรุป ก ข้อ ขข้อ คไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานทั้ง ประการ ฉะนั้น จึงสรุปแน่นอนไม่ได้ ดังนั้น ข้อ งจึงเป็นคำตอบที่ถูกส่วนข้ออื่นไม่ใช่คำตอบ

17. ชาวนาทุกคนเป็นคนประหยัด นายสีเป็นคนประหยัด ฉะนั้น

นายสีเป็นชาวนา                                                             นายสียากจน

นายสีไม่ชอบชีวิตฟุ่มเฟือย                                           ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

จากสมมุติฐานที่กำหนดไว้ว่า  1. ชาวนาทุกคนเป็นคนประหยัด

                                                       2. นายสีเป็นคนประหยัด

พิจารณาข้อสรุปได้ดังต่อไปนี้ ถ้าสมมุติฐานข้อ ขระบุว่า นายสีเป็นชาวนา คำตอบในข้อสรุปคือ นายสีเป็นคนประหยัด เพราะชาวนาทุกคนประหยัด แต่ข้อสรุปข้อ ก.  ข้อ ขและข้อ คไม่สอดคล้องและไม่มีระบุไว้ในข้อสมมุติฐานทั้งสองประการ จึงไม่ใช่คำตอบ ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ งยังสรุปแน่นอนไม่ได้

18. นักเรียนทุกคนที่ขยันเรียนจะสอบได้ดี นายสมคิดเป็นนักเรียนที่สอบได้ด้วยคนหนึ่ง ฉะนั้น

นายสมคิดขยันเรียน                                                       นายสมคิดตั้งใจเรียนปานกลาง

นายสมคิดค่อนข้างขี้เกียจ                                              ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

                จากสมมุติฐานที่ระบุไว้ว่า  1. นักเรียนทุกคนที่ขยันเรียนจะสอบได้ดี

                                                                   2. นายสมคิดเป็นนักเรียนที่สอบได้คนที่หนึ่ง

พิจารณาข้อสรุปถ้าสมมุติฐานระบุว่า นายสมคิดขยันเรียน ก็สามารถสรุปได้ว่านายสมคิดสอบได้ดี แต่ตามข้อสรุปข้อ กข้อ ขและข้อ คไม่ได้อยู่ในสมมุติฐานทั้ง ประการ ข้อนี้จึงสรุปได้ตามข้อ งยังสรุปแน่นอนไม่ได้

19. คนไทยทุกคนจะต้องนับถือศาสนาพุทธ นายแดงเป็นคนไทยตนหนึ่ง ฉะนั้น นายแดง

ไม่นับถือศาสนาพุทธ                                                      นายแดงนับถือศาสนาพุทธ

นายแดงไม่นับถือศาสนา                                              ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ  นายแดงนับถือศาสนาพุทธ

                จากสมมุติฐานระบุไว้ว่า  1. คนไทยทุกคนจะต้องนับถือศาสนาพุทธ

                                                             2. นายแดงเป็นคนไทยคนหนึ่ง

พิจารณาข้อสรุปนายแดงจะต้องนับถือศาสนาพุทธด้วย เพราะนายแดงเป็นคนไทย ที่คนไทยทุกคนจะต้องนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานทั้ง ประการส่วนข้อ ขข้อ คไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสอดคล้องกับสมมุติฐานทั้ง ประการ และข้อ งก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตอบ เพราะมีคำตอบแล้ว สรุปข้อ ขเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

20. ชาวอาฟริกาทุกคนมีผิว จอห์นเป็นผู้มีผิวสีเหลือง ฉะนั้น

จอห์นเป็นคนอาฟริกา                                                    จอห์นไม่ใช่ชาวอาฟริกา

จอห์นเป็นชาวยุโรป                                                       ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ  จอห์นไม่ใช่ชาวอาฟริกา

                จากสมมุติฐานระบุไว้ว่า  1. ชาวอาฟริกาทุกคนมีผิวดำ

                                                                   2. จอห์นเป็นผู้มีผิวสีขาวเหลือง

พิจารณาข้อสรุป ถ้าจอห์นเป็นคนผิวดำ จอห์นก็ะต้องเป็นชาวอาฟริกาแต่จอห์นเป็นคนผิวสีขาวเหลือง จึงไม่ใช่ชาวอาฟริกา จึงตรงกับข้อสมมุติฐานจึงเป็นคำตอบที่ถุกต้องตามข้อสรุปข้อ ข.  ส่วนข้อ กข้อ คไม่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อสมมุติฐานทั้ง ประการจึงไม่ใช่คำตอบ ส่วนข้อ งไม่จำเป็นต้องนำมาใช้ตอบ เพราะมีคำตอบแล้ว สรุปข้อ ขเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ข้ออื่นไม่ใช่คำตอบ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบความรอบรู้ชุดที่ 1-4

-  แนวข้อสอบวิชาชีพครูชุดที่ 1-4

- แนวข้อสอบวิชาการศึกษาชุดที่ 1-4

- สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

- แนวข้อสอบวิชาเอกภาษาไทย ชุด 1-5

- แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 083-1514162 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 417-1-66086-6 ธ.กรุงไทย
 
 สาขาบรบือ ชื่อบัญชี 
นวพรรษ พิมวิเศษ  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  pizzapizza2521@hotmail.com

วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ

สอบถามว่าจะมีข้อสอบของหน่วยงานและตำแหน่งที่ท่านจะสอบหรือไม่

โทร 083-1514162  หรือ  pizzapizza2521@hotmail.com

ถ้าเห็นแนวข้อสอบที่โพสไว้แสดงว่ามีข้อสอบนั้น ไม่ต้องถามให้ชำระเงินได้เลย

ขั้นตอนที่ 2  ชำระเงิน
การชำระค่าบริการโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร


 
ธนาคารกรุงไทย
สาขา บรบือ
ชื่อบัญชี นวพรรษ พิมวิเศษ
เลขที่บัญชี 417-1-66086-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชำระผ่านทางไปรษณีย์ไทย สั่งจ่ายธนาณัติออนไลน์  มาที่  นายนวพรรษ พิมวิเศษ 
 ไปรษณีย์มหาสารคาม 44000

ขั้นตอนที่ 3  แจ้งชำระเงิน
เข้าเมล์ของท่านและส่งแจ้งมาที่  pizzapizza2521@gmail.com  ว่าท่านได้ชำระเงินแล้ว  ระบุวันเวลา 
พร้อมกับแจ้งมาด้วยว่าข้อสอบหน่วยงานไหน  ตำแหน่งอะไร จากนั้นรอรับเมล์ได้เลย 1-3 ชั่วโมง
หากท่านไม่สะดวกในการแจ้งทางเมล์  ให้ส่ง SMS อีเมล์ของท่านมาทางมือถือเบอร์  083-1514162
พร้อมวงเล็บด้วยว่าข้อสอบตำแหน่งและหน่วยงานไหน
หากท่านไม่มีอีเมล์  ให้ขอยืมชื่อเมล์จากเพื่อนและให้เพื่อนโหลดข้อสอบแล้วส่งให้ท่านภายหลัง

ขอให้สอบได้ทุกคน 

[ แก้ไขล่าสุดโดยadmin2เมื่อ2012-06-22 07:14 ]
โพสต์
1
เงิน
1
ความดี
0
เครดิต
2
จิตพิสัย
0

อยากแนวข้อสอบวิชาเอกภาษาไทย.....ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โพสต์
1
เงิน
1
ความดี
0
เครดิต
0
จิตพิสัย
0
อยากได้แนวข้อสอบค่ะ ขอบคุณค่ะ
[s:14

โพสต์
1
เงิน
1
ความดี
0
เครดิต
0
จิตพิสัย
0
อยากได้ข้อสอบเอกภาษาไทยมากๆๆๆ
  
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้